Cách cài đặt vân tay, mã số khóa cửa Samsung SHP-DH538

Cách cài đặt vân tay, mã số khóa cửa Samsung SHP-DH538

Thao tác cài đặt khóa cửa vân tay Samsung DH538 rất đơn giản, thuận lợi cho nhiều đối tượng người dùng

Khi cài đặt thì phải để khóa ở chế độ mở.( mã số chủ mặc định là 1234)

  1. Thay đổi mã số chủ:

Ấn REG ⇒ 1234 ⇒ *  ⇒ 0 ⇒ * ⇒ nhập mã mới ⇒ *

  1. Cài đặt vân tay:

Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 3 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ Cho tay vào 3 lần ⇒ REG

Xóa từng vân tay:

Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 3 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Cho tay  cần xóa vào ⇒REG

Xóa tất cả vân tay: Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 3 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ * ⇒ REG

  1. Cài mã số thành viên:

Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ Nhập mã số thành viên ⇒ * ⇒ REG

  1. Xóa mã số thành viên( từng mã số):

Ấn REG  ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒  1 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Nhập mã số muốn xóa ⇒ * ⇒ REG

  1. Xóa tất cả mã số thành viên:

Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ *⇒ 1 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *⇒ REG

  1. Reset khóa cửa ( khôi phục về mặc định với mã số chủ là 1234):

Ấn REG giữ 5s ⇒ 4560852580 ⇒ * ⇒ Khóa khôi phục về mặc định.

DH538 có độ nhạy rất cao giúp thao tác cài đặt trở nên đơn giản , chính xác.

Tham khảo: Cách cài đặt vân tay khóa cửa Samsung DP609.

Bài viết liên quan
DMCA.com Protection Status